Adverteren-info

Stappenplan voor Effectieve Radiospot

On_AirEen effectieve radiospot produceren voor een bedrijf is nog niet zo makkelijk als het lijkt. Er zijn verschillende aspecten waar rekening mee gehouden moet worden om het gewenste effect te bereiken. Dit artikel helpt je op weg met het maken van zo’n radiocommercial.

Stap 1: maak een planning

Door het maken van een planning wordt je genoodzaakt om alle stappen door te nemen. Dit zorgt ervoor dat er over alles al een keer nagedacht is en voorkomt dat je voor verrassingen komt te staan. Daarnaast is het maken van een planning van belang, zodat er vaart in de zaak blijft zitten en iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Het is een houvast. Tot slot is het belangrijk alvast na te gaan wat de kosten zullen zijn van de radiospot en of dit past binnen het budget.

 

Stap 2: verdiep je in het bedrijf

De radiocommercial gaat waarschijnlijk over een bedrijf, product of evenement. Om te zorgen dat de spot in lijn is met de kernwaarden van de afzender, is het verstandig om je eerst te verdiepen hierin. Hierdoor voorkom je dat er foutieve informatie wordt verspreid met de radioreclame.

Stap 3: bepaal de doelgroep

Het reclamespotje is waarschijnlijk niet door iedereen bedoeld, maar voor een bepaalde groep mensen. Om te zorgen dat je deze mensen ook daadwerkelijk aanspreekt, is het nodig om onderzoek te doen naar de gekozen doelgroep. Hier kan bijvoorbeeld uit komen dat een reclamespot via de radio totaal de verkeerde aanpak is, omdat de doelgroep weinig gebruik maakt van het medium. Enkele vragen die van belang zijn bij doelgroepbepaling:

  • Wat is hun leeftijd? In verband met de aanspreekvorm.
  • Wat zijn hun interesses? Het moet de doelgroep aanspreken.
  • En natuurlijk: naar welke radiostations luisteren zij?

Stap 4: stel meetbare doelstellingen op

Voordat de radioboodschap geproduceerd wordt is het verstandig om meetbare doelstellingen op te stellen. Een methode om dit te doen is de SMART methode:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdsgebonden

Het voordeel van het opstellen van SMART doelstellingen is dat na de radiocampagne er bij de doelgroep gemeten kan worden of het gewenste effect ook is bereikt door het doen van een onderzoek.

Voorbeelden van SMART doelstellingen

Binnen zes maanden staat 50% van de doelgroep positief tegenover wasmiddel van Persil.

Na één jaar weet 70% van de doelgroep dat Unox onderdeel is van Unilever.

Stap 5: bepaal de boodschap

Zodra de doelgroep is vastgesteld en er onderzoek is gedaan naar wat hen aanspreekt, kan de radioboodschap worden bepaald en uitgeschreven. Houd hierbij de opgestelde doelstellingen ook in het achterhoofd. Wanneer dit zorgvuldig wordt gedaan is er de minste kans op een radiospot die haar doel niet bereikt.

Stap 6: bepaal de spreker en de eventuele achtergrondmuziek

De opgestelde boodschap zal moeten worden ingesproken door iemand. Zoek iemand die een duidelijke en aangename radiostem heeft. Dit kan het beste beoordeeld worden door enkele personen te selecteren en hen de boodschap te laten inspreken.

Stap 7: bepaal het best passende radiostation

Het te kiezen radiostation is van belang om de vooraf opgestelde doelgroep te bereiken. In het doelgroeponderzoek moet naar voren zijn gekomen welke radiostations zij het meest luisteren.

Stap 8: bepaal in welke studio de spot wordt opgenomen

Het kan tot de mogelijkheid behoren om bij het gekozen radiostation zelf de radiospot in te spreken. Dit kan echter niet altijd en dan zal er elders een radiostudio gevonden moeten worden. Begin op tijd met het zoeken van een studio, dit spaart tijd en stress.

Stap 9: neem de radiospot op

Als alle voorgaande stappen zijn doorlopen kan het radiospotje worden opgenomen. Maak van tevoren een checklist van wat er allemaal meegenomen moet worden, zodat de opnames vlekkeloos kunnen verlopen.

Stap 10: evaluatie

Na de opname van de radiospot is het verstandig om de balans op te maken. Wat ging er goed? Wat kan er volgende keer beter? Zijn er andere bijzonderheden die vastgesteld moeten worden? Dit komt allemaal ten goede wanneer er voor de tweede keer een radiospot opgenomen moet worden. Succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste reacties