Adverteren-info

Onderzoek

Tijdschriften onderzoek heeft net als andere medium onderzoeken als dagbladen, huis-aan-huis en tv-onderzoek verschillendeonderzoeksinvalshoeken. Voor ieder onderdeel is een apart onderzoek nodig om een degelijk beeld te krijgen.

Doel van Tijdschriften onderzoeken

Het doel van het analyseren van tijdschriften is het inzicht krijgen in de populariteit van bepaalde titels of van tijdschriften in het algemeen. Ook kan er gefocust worden op het lezersgedrag of -profiel van consumenten. Uiteindelijk is het onderzoek het meest belangrijk voor de uitgevers en adverteerders. Door de resultaten te analyseren kunnen uitgevers overwegen om een tijdschrift stop te zetten of juist niet. Adverteerders maken uit de resultaten op of het voor hen interessant is om te adverteren in het tijdschrift.

Methoden van Tijdschriften onderzoek

Een manier waarop het tijdschriften onderzoek uitgevoerd kan worden is:

  • Een groep mensen (minimaal 500) die overeenkomt met de gehele Nederlandse bevolking wordt gekozen.
  • Zij worden benaderd met de vraag of zij mee willen werken.
  • Zo ja, dan ontvangen zij meerdere malen per jaar een vragenlijst over diverse tijdschriften, zowel landelijke als regionale.
  • Uiteindelijk kan er een balans worden opgemaakt uit de antwoorden die het onderzoeksbureau opgestuurd heeft gekregen van de deelnemers.

Er bestaan nog veel meer methoden van tijdschriften onderzoek. Bijvoorbeeld een experiment waarbij een deelnemer wordt uitgenodigd in een laboratorium en via eyetracking wordt achterhaald hoe de lezer een pagina scant. De methode van het onderzoek hangt af van de invalshoek.

Resultaten van tijdschriften onderzoek

De resultaten van tijdschrift onderzoeken worden door de onderzoeksbureaus doorgespeeld naar de opdrachtgevers, vaak zijn dit de uitgevers. Onderzoeksbureaus kunnen er ook voor kiezen om zelfstandig een onderzoek uit te voeren, zodat zij de resultaten later door kunnen verkopen aan geïnteresseerde partijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste reacties