Adverteren-info

Internationale reclamestrategieën

ReclamestrategieDe internationale reclamestrategie wordt door internationale merken gebruikt om hun afzetmarkt mee te ‘bewerken’. Binnen deze discipline bestaan er vier vormen:

 • Globale strategie
 • Adaptatiestrategie
 • Differentiatiestrategie
 • Lokale strategie

Deze vier strategieën worden in dit artikel besproken en aan de hand daarvan zijn voorbeelden gegeven.

 

Globale strategie

In het kort betekent kiezen voor een globale strategie dat het bedrijf: dezelfde reclamestrategie hanteert in ieder land. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt. Een belangrijk motief om hiervoor te kiezen is dat het kostenbesparend is. Er hoeft immers maar één creatief concept bedacht te worden met maar één executie (uitvoering). 

Voorbeelden met een globale strategie

 • Coca Cola
 • Ikea
 • Chanel
 • Gillette
 • Marlboro

Adaptatiestrategie

Kies je voor een adaptatiestrategie, dan heb je maar één reclamestrategie met één creatief concept, alleen de executie verloopt anders. Denk bijvoorbeeld aan tv-commercials die nagesynchroniseerd worden. Dit is onvermijdelijk als een Amerikaans bedrijf een tv-commercial in Nederland wil laten tonen, waar veel in gesproken wordt. Liedjes, zoals bij de kerst-commercial van Coca-Cola blijven echter wel authentiek.

Voorbeelden van merken met adaptatiestrategie

 • Shell
 • Pepsi
 • Cillit Bang

Differentiatiestrategie

Deze strategie houdt in dat de reclamestrategie hetzelfde is, maar het creatief concept en de executie zijn aangepast aan het betreffende land. Zowel de globale, als de adaptatiestrategie houdt geen rekening met culturele en economische verschillen tussen landen. Denk bijvoorbeeld aan een wasmachine. In ontwikkelde landen zit dit product in de volwassenheidsfase, maar op het moment dat er reclame voor dit product in Afrika gemaakt wordt, zal er rekening gehouden moeten worden met de introductie ervan (introductiefase). Mensen weten daar nog niet hoe het product werkt en wat de voordelen ervan zijn, dus dat zal eerst duidelijk gemaakt moeten worden. De differentiatie strategie kost meer dan de bovenstaande, doordat er eerst onderzocht moet worden in welke fase het product zich bevindt in een land.

Voorbeelden differentiatiestrategie

 • McDonald’s
 • Ford
 • Whirlpool

Lokale strategie

Zoals het woord al zegt, wordt er voor elk land een eigen reclamestrategie, creatief concept en executie bedacht. Dit is de meest tijd- en kostenintensieve strategie. Een andere benaming voor deze strategie is cultuurspecifieke strategie. De keuze hangt af van de centrale of decentrale organisatievorm. Bij een centrale organisatievorm worden belangrijke marketingbeslissingen op het hoofdkantoor genomen. Bij gedecentraliseerde organisatie, worden alle marketingbeslissingen door het lokale management genomen.

Voorbeelden lokale strategie

 • Nestlé
 • Sony
 • Henkel (Duitse producent van was- en schoonmaakmiddelen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste reacties