Adverteren-info

Disclaimer

Deze website is onderdeel van het Alle-info.nl platform. Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Alle-info.nl een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Alle-info.nl. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alle-info.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Alle-info.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij streven ook sterk naar een authenticiteit van de aangeboden informatie en controleren hier ook op bij onze contentschrijvers. Mocht u desalniettemin het gevoel hebben dat de aangeboden content niet passend of eigen is, neemt u dan s.v.p. contact met ons op.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Alle-info.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Alle-info.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Alle-info.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein van Alle-info.nl, welke geen eigendom zijn van Alle-info.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Alle-info.nl. Hoewel Alle-info.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Alle-info.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Alle-info.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste reacties