Adverteren-info

Strategie

De mediastrategie wordt opgesteld wanneer de doelstellingen en de doelgroep zijn bepaald. De strategie van een mediaplan is een soort gids die het communicatieteam helpt om het beoogde doel te bereiken. Welk medium, of welke media er ingezet gaan worden met de opgestelde mediadoelstellingen als leidraad.
Stappenplan Mediastrategie

Media inzet: één medium of multimediaal?
Welke keus wordt gemaakt op grond van timing?
En welke op grond van bereik?
Wat wordt de contactfrequentie?
Op welk marktgebied wordt gericht?
Zijn de resultaten van voorgaande campagnes meegenomen?

Mediastrategie: monomediaal
De keuze om voor één medium te kiezen of voor een multimediale aanpak is belangrijk. Hierbij wordt er ook naar het reclamebudget gekeken. Voordeel van het kiezen voor monomediaal is dat het volledige budget daar aan wordt uitgegeven en de doelgroep intensiever wordt bewerkt. De communicatie-uiting wordt meer geconcentreerd gebracht en de doelgroep zal de boodschap beter verwerken. Het bereik is echter wel lager.
Mediastrategie: multimediaal
Bij een multimediale aanpak treedt er een groter bereik op. Mensen die bijvoorbeeld geen internet gebruiken, worden dan alsnog bereikt via radio of televisie bijvoorbeeld. Per medium kan de boodschap iets aangepast worden, zodat er verschillende aspecten van het product belicht worden. De verschillende media versterken elkaar dan.
Voorgaande campagnes
Een belangrijk onderdeel, wat wel eens wordt vergeten, is het evalueren van voorgaande campagnes. Wat ging er goed? Wat niet? Welke media werd ingezet en wat is daarmee bereikt? Deze informatie kan erg handig zijn bij het opstellen van een nieuwe mediastrategie. Zodat eerdere valkuilen worden vermeden.
 

Internationale reclamestrategieën

De internationale reclamestrategie wordt door internationale merken gebruikt om hun afzetmarkt mee te ‘bewerken’. Binnen deze discipline bestaan er vier vormen:

  • Globale strategie
  • Adaptatiestrategie
  • Differentiatiestrategie
  • Lokale strategie

Deze vier strategieën worden in dit artikel besproken en aan de hand daarvan zijn voorbeelden gegeven.

Lees verder

Advertentiestrategie: timing

Door een advertentiestrategie te gebruiken kan een bedrijf een product onder de aandacht laten brengen. Dit is onderdeel van het reclame-instrument adverteren. Deze keuze leidt weer tot het maken van andere keuzes. De aard van de te maken keuzes is volledig afhankelijk van het product, de communicatiedoelgroep en het reclamebudget.

Eerste invulling van advertentiestrategie

Om ervoor te zorgen dat de juiste advertentiestrategie wordt gekozen is het belangrijk dat de volgende vragen worden beantwoord:

  • Voor wie is de advertentie bestemd?
  • Waar wordt geadverteerd?
  • Wanneer wordt geadverteerd?
  • En hoe?

Lees verder

Transformationele Positionering

Een transformationele positionering is een strategie om een sterke positie in het brein van de consument te verkrijgen. Dit wil zeggen dat de adverteerder inspeelt op de gevoelens of lifestyle van de consument door de merkwaarden daar aan te koppelen. Het zorgen voor merklading is een belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen van een reclamecampagne. Om de term transformationele positionering wat meer te verduidelijken volgen hier enkele herkenbare voorbeelden:

Voorbeelden Transformationeel

  • Centraal Beheer Achmea: ‘Even Apeldoorn bellen’

Veel mensen weten niet dat deze reclame vol humor van Centraal Beheer is, terwijl bijna iedereen de commercial kent. 

  • Rolo: ‘Een olifant vergeet nooit iets’

Er wordt niks over het ‘gewone’ snoepje verteld, maar door het product als speciaal te positioneren, wordt er een voorkeurspositie verworven in het hoofd van de consument. 

Lees verder

Laatste reacties