Adverteren-info

Evaluatie

Evaluatie van het mediaplan is een stap die zeker niet vergeten mag worden. Alle stappen van het mediaplan worden nagelopen en met het resultaat vergeleken. Zijn de mediadoelstellingen behaald? Wat ging er goed? Wat moet volgende keer anders?
Belang van Evaluatie tijdens Uitvoering Mediaplan
Het evalueren van het mediaplan vindt niet alleen plaats aan het einde, maar ook tijdens het uitvoeren van het plan. Door continue campagne-evaluatie worden fouten op tijd gesignaleerd, zodat ze aangepast kunnen worden. De opgestelde communicatiedoelstellingen mogen niet uit het oog worden verloren, wat soms voorkomt tijdens het creatieve proces. De doelgroep moet de boodschap zonder moeite kunnen begrijpen om het gewenste effect te behalen.
Belang van Campagne-evaluatie na het Uitvoeren Mediaplan
Het schrijven van een evaluatierapport kan plaatsvinden als de campagne voorbij is. Metingen onder de doelgroep kan uitwijzen of de campagne het gewenste doel heeft behaald. In het evaluatierapport worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

Zijn de doelstellingen behaald?
Is er een juiste mediakeuze gemaakt?
Is alles volgens planning verlopen?
Wat ging goed?
Wat zijn verbeterpunten?

Evaluatie voor toekomstige reclamecampagnes
Voor toekomstige campagnes is het goed om te weten wat er tijdens vorige campagnes wel en niet goed ging. Hierdoor kan het mediaplan geoptimaliseerd worden. En beschikt de organisatie over zelfkennis als het aankomt op het organiseren van campagnes.

Belang van campagne evaluatie

De laatste stap van het mediaplan is de campagne evaluatie. Een belangrijk onderdeel dat mensen vaak overslaan, omdat er gebrek aan tijd is of omdat er zich andere werkzaamheden voordoen. Maar, bij het op de juiste manier en gedetailleerd evalueren van een campagne, kan dit bij een volgende campagne meer effectiviteit en efficiƫntie opleveren. Wat op haar beurt weer zorgt voor meer opbrengst.

Waarom evalueren

Zoals hiervoor al vermeld, wordt de laatste fase van het mediaplan vaak overgeslagen. Mensen denken dat dit onzin is, maar niks is minder waar. Door alles stap voor stap samen te evalueren kunnen alle fases geoptimaliseerd worden voor een volgend mediaplan. Dit heeft weer als voordeel dat bottlenecks worden aangepakt en het proces de volgende keer soepeler verloopt. Ook wordt zo nagegaan of de ingezette media wel de juiste keuze was.

Lees verder

Laatste reacties