Adverteren-info

Doelstelling

De eerste stap van een mediaplan is het opstellen van doelstellingen. Zonder doelstellingen weet niemand welke richting de boodschap op moet gaan en zal het gewenst effect niet plaatsvinden. Om dit proces goed te doorlopen zullen de volgende doelstellingen opgesteld moeten worden:

Gewenst bereik
Contactfrequentie
Marktgebied
Timing

Doelstelling: Gewenst bereik
Hoeveel mensen wil je bereiken met de communicatie-uiting? Het is belangrijk om dit vast te leggen, zodat er verderop in het mediaplan een passend instrument gevonden kan worden. Want met een flyer bereik je natuurlijk minder mensen dan met een televisiecommercial.
Doelstelling: Contactfrequentie
Hoe vaak wil je dat één persoon van de doelgroep jouw communicatie-uiting ziet? Reclame dringt vaak niet bewust tot iemand door. Daarom is het effectiever om te zorgen dat een persoon meerdere keren met een uiting in aanraking komt. Hierbij geldt ook: gebruik van verschillende soorten media versterkt het beoogde effect. Bijvoorbeeld posters in de stad die een televisiecommercial ondersteunen.
Doelstelling: Marktgebied
Welk deel van de markt wil je gaan bereiken met de communicatie-uiting? Het antwoord op deze vraag helpt de communicatiemanager op weg om gericht te adverteren. Bij een uiting voor mensen die een huis willen verkopen, is het niet nodig om mensen die huren aan te spreken. Dit leidt alleen maar tot extra kosten. Het gebied kan afgebakend worden.
Doelstelling: Timing
Welke tijd van het jaar wil je de communicatie-uiting vertonen? Het is namelijk niet efficiënt om een uiting te vertonen over zonnebrandcrème in de herfst of winter. Een goede timing draagt bij aan het slagen van een campagne. Ook wordt er vaak gekeken naar wat concurrenten doen, dit heet benchmarking.

Soorten mediadoelstellingen

Bij het ontwikkelen van het mediaplan zijn doelstellingen opstellen het begin. Deze mediadoelstellingen zijn afgeleid van de marketingdoelstellingen van de organisatie. Op het moment dat er geen doelstellingen worden opgesteld, zal er geen eenduidige richting bestaan binnen het communicatiebeleid. Gevolg hiervan is een versnippering van de boodschap, waardoor deze niet over zal komen op de consument. Daarnaast is het bij het meten van doelstellingen na de campagne, ook van belang om dit vóór de campagne te doen, zodat er een vergelijking gemaakt kan worden.

Lees verder

Laatste reacties