Adverteren-info

Doelgroep

Onderdeel van het mediaplan is het bepalen van de doelgroep. De doelgroepbepaling vindt plaats door je af te vragen voor wie het aangeboden product of de dienst in de communicatie-uiting bedoeld is. Erg belangrijk, omdat de gehele communicatieboodschap daar op afgestemd wordt. Zoals de aanspreekvorm, het woord- en beeldgebruik.
Methoden van Doelgroepbepaling
De keuze op welke grond de doelgroepbepaling plaatsvindt, ligt volledig aan het aangeboden product. Enkele voorbeelden van methoden om de doelgroep te bepalen:

Aan de hand van culturele kenmerken;
Demografische kenmerken;
Geografische kenmerken;
Aankoopgedrag;
Leeftijdscategorie;
Etc.

Doelgroepbepaling door Personificatie
Een andere methode om de doelgroep vast te stellen is personificatie. Hierbij wordt een prototype van de doelgroep tot leven gebracht. Het uiterlijk, afkomst, interesses, etc. van de doelgroep wordt omschreven in één persoon. Zo ontstaat er een eenduidig beeld van de doelgroep, dat kan helpen bij het gericht opstellen van de boodschap en de communicatie-uiting. Nadeel ervan is dat er belangrijke informatie over de doelgroep verloren kan gaan, omdat niet alle kenmerken aan het prototype toegekend worden.
Voltooiing Doelgroepomschrijving
Wanneer het traject van het vaststellen van de communicatiedoelgroep is doorlopen, is er een duidelijk beeld ontstaan. Dit zorgt voor een grotere kans dat de boodschap ook daadwerkelijk aankomt bij de doelgroep en zij zich aangesproken zullen voelen.

Mogelijkheden voor doelgroepsegmentatie

Het bepalen van de doelgroep en de doelgroepsegmentatie zijn een nauwgezette bezigheid. Want alle communicatie zal op hen afgestemd moeten worden en bovendien zal deze communicatie hen ook moeten bereiken. Bij bepaalde producten of diensten kan het zo zijn dat de doelgroep immens groot is. Bij het beschrijven van je communicatiedoelgroep kan je daarom kiezen voor verschillende segmentaties binnen die groep mensen.

Geografische doelgroepsegmentatie

Bij een doelgroep die over heel Nederland verspreid is, kan het slim zijn om een geografische segmentatie aan te brengen. Hierdoor kan je de kleinere regio’s intensiever bewerken. Ook kan je hierdoor ontwikkelingen uit de regio gebruiken voor de communicatie. Hiermee laat je zien dat je als bedrijf weet wat er in de omgeving en dus bij de doelgroep speelt. Enkele voorbeelden:

Lees verder

Doelgroep Doelstellingen bepalen

Belangrijk onderdeel van het mediaplan is het opstellen van doelgroepdoelstellingen. Allereerst zal er bepaald moeten worden voor wie de uiteindelijke campagne bedoeld is om vervolgens doelstellingen te kunnen opstellen. Hierdoor biedt dit artikel een handvat. Er zal besproken worden waarom doelgroepbepaling zo belangrijk is, wat er gebeurt wanneer de doelgroep uit het oog wordt en informatie over het opstellen van de doelstellingen samen met enkele voorbeelden.

Doelgroepbepaling, Waarom?

Door een doelgroepanalyse, kan de reclamecampagne volledig op hen toegespitst worden. De doelgroep zal zich meer aangesproken voelen, omdat jij weet waardoor zij getriggerd worden. Daarnaast wordt de doelgroep vaker geconfronteerd met het product, omdat jij weet waar zij zich vaak bevinden. Hierdoor wordt naamsbekendheid opgebouwd en bij juiste inzet van middelen, zal dit leiden tot meer verkoop.

Lees verder

Laatste reacties