Adverteren-info

Huis-aan-huisbladen

Huis-aan-huisbladen
Huis-aan-huisbladen zijn gratis lokale of regionale bladen die meestal één keer per week worden uitgegeven. Vaak bevat het blad regionaal nieuws. Inkomsten worden gegenereerd uit advertentiekosten die betaald worden door lokale winkels.
Er zijn in Nederland rond de veertig uitgevers van huis-aan-huisbladen. Dit zijn de vijf grootste:

Brugmedia
Holland Combinatie
NDC mediagroep
PCM Lokale Media
Wegener huis-aan-huiskranten

Iedere week worden er meer dan 700 huis-aan-huisbladen verspreid. De bladen hebben een landelijke dekking van meer dan zeven miljoen huishoudens. Elk gezin ontvangt gemiddeld twee bladen per week. Wegener is de grootste uitgever van huis-aan-huisbladen in Nederland
Profiel van de lezer van huis-aan-huisbladen
Het profiel van de lezer wijkt niet af van de gemiddelde Nederlander. De huis-aan-huisbladen worden niet gelezen als vervanging voor dagbladen. 81% leest beiden media. De tijd dat de lezers zich verdiepen in huis-aan-huisbladen is niet bepaald een vluchtige confrontatie. De gemiddelde leestijd ligt rond het kwartier.
De advertenties zijn het belangrijkste onderdeel van de bladen. Niet alleen qua inkomsten, maar ook omdat de lezer hier het meest naar kijkt. Daarnaast verwacht meer dan 80% van de lezers ook leuke en interessante artikelen te lezen.
Het is heel makkelijk om de bladen te negeren door een Nee/Ja-sticker of een Nee/Nee-sticker op de brievenbus te plakken. Toch schaffen maar weinig mensen in Nederland de sticker aan. Door deze sticker krijg je wel goed inzicht in het bereik van de bladen. Mensen die het huis-aan-huisblad niet willen lezen krijgen namelijk ook niks in de bus.
NIPO-onderzoek
TNS NIPO is een groot marktonderzoekbureau dat onderzoek doet in veel verschillende branches. Een aantal conclusies die uit het NIPO-rapport komen wat gaat over lezers van gedrukte media:
De huis-aan-huisbladen:

bezitten een vaste waarde in medialand
worden door twee van de drie Nederlanders gelezen
zijn qua reclamedoeleinden een sterke concurrent voor andere media

De krantjes worden dus niet klakkeloos in de prullenbak gegooid, maar daadwerkelijk intensief gelezen door veel Nederlanders. Er wordt per jaar voor 643 miljoen aan kosten gemaakt voor het produceren en bezorgen. 16.000 bezorgers zijn in de weer om de bladen weg te brengen.

Onderzoek

In Nederland houden verschillende organisaties zich bezig met het meten huis-aan-huisbladen onderzoek. Voorbeelden van organisaties zijn NIPO en Synovate. Zij worden ingehuurd door uitgevers van huis-aan-huisbladen als Wegener, PCM Lokale Media en Holland Combinatie.

Onderdelen van Huis-aan-huisbladen Onderzoek… Lees verder

Lokaal

Lokale huis-aan-huisbladen worden gratis verspreid aan ieder huishouden in Nederland. Dit wordt onderverdeeld in lokale niveaus, delen van regio’s. Dezelokale nieuwsverspreiding blijft een populair medium, doordat het nieuws de mensen uit de buurt aan gaat.

Inhoud Lokale… Lees verder

Regionaal

Regionale Huis-aan-huisbladen zijn krantjes die aan elk huishouden in Nederland wordt geleverd. Deze bladen bevatten regionaal nieuws met hier en daar landelijke advertenties tussendoor. Dit medium vandaag de dag nog veel gebruikt door zowel adverteerders, als inwoners… Lees verder

Direct Mail, Traditioneel?

Een Direct Mail (DM) is reclamedrukwerk dat op naam en adres via de reguliere post wordt bezorgd. Zowel in Nederland als in andere landen komt dit deze vorm van commerciële reclame vaak voor. Doel is om mensen zo ver te krijgen dat zij de reclamefolder gaan lezen en wellicht tot actie overgaan.

Ontstaan van Direct Mail

In de tijd dat het digitale tijdperk nog niet was aangebroken, werd direct mail gebruikt om aan de consument kenbaar te maken dat een bepaald product of dienst bestond. De het versturen van de eerste DM is niet bekend, omdat het in de middeleeuwen zelfs al gebruikt kan zijn door bijvoorbeeld juweliers of hoefsmeden van toen.

Lees verder

Laatste reacties