Adverteren-info

Belang van campagne evaluatie

Mediaplan_EvaluatieDe laatste stap van het mediaplan is de campagne evaluatie. Een belangrijk onderdeel dat mensen vaak overslaan, omdat er gebrek aan tijd is of omdat er zich andere werkzaamheden voordoen. Maar, bij het op de juiste manier en gedetailleerd evalueren van een campagne, kan dit bij een volgende campagne meer effectiviteit en efficiëntie opleveren. Wat op haar beurt weer zorgt voor meer opbrengst.

Waarom evalueren

Zoals hiervoor al vermeld, wordt de laatste fase van het mediaplan vaak overgeslagen. Mensen denken dat dit onzin is, maar niks is minder waar. Door alles stap voor stap samen te evalueren kunnen alle fases geoptimaliseerd worden voor een volgend mediaplan. Dit heeft weer als voordeel dat bottlenecks worden aangepakt en het proces de volgende keer soepeler verloopt. Ook wordt zo nagegaan of de ingezette media wel de juiste keuze was.

 

Op het moment dat het interne proces goed is, maar de gekozen media niet, zullen de doelstellingen niet behaald worden en andersom. Dit zijn belangrijke onderwerpen van de campagne evaluatie. Bovendien wordt er tijdens het evalueren nagegaan of de vooraf opgestelde mediadoelstellingen ook daadwerkelijk zijn bereikt.

Aandachtspunten bij evaluatie

Begin met het aanwijzen van een notulist. Niks is meer nutteloos, dan evalueren en niks opschrijven. Bij de campagne evaluatie is het van belang dat alle medewerkers die aan de campagne hebben meegewerkt, aanwezig zijn. Zo kan iedereen vertellen hoe hij of zij het traject ervaren heeft en de positieve en minder positieve punten benoemen. Hieronder volgt een voorbeeld vragenlijst voor tijdens de campagne evaluatie. Onthoud wel, dit zijn algemene evaluatie voorbeeldvragen. De uiteindelijke vragen kunnen zo kort of juist uitgebreid zijn, zoals jij vindt dat nodig is.

  • Zijn de vooraf opgestelde mediadoelstellingen bereikt?
  • Waarom wel/niet?
  • Hoe verliep het traject in zijn geheel?
  • Wat ging goed?
  • Wat ging minder goed?
  • Zijn er nog andere opmerkingen over het uitvoeren van het mediaplan?

Nadat de vergadering over de evaluatie voorbij is, is de volgende stap om de notulen uit te werken in een duidelijk evaluatierapport. Dit rapport dient bij het volgende mediaplan als leidraad. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste reacties